Tarjoamme parasta puhetta erilaisiin tilaisuuksiin kilpailukykyisin hinnoin.

– Motivaatiopuhuja Kim Nyström

Tutustu puhujiin Ota yhteyttä

Loistavia englantia puhuvia visionäärejä!

-Tomi Teikko

Tutustu huippupuhujiin

‹ ›

Huippupuhujat & Aiheet

Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Juontaja, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Työhyvinvointi
Asiakaslähtöisyys voittajastrategiana, Asiakaspolun kuvaaminen ja johtaminen sujuvammaksi, Lean- ja palvelumuotoilumenetelmät käytännön toteutuksena, Muutosjohtamisen 5 sudenkuoppaa, Muutosjohtamisessa yhteistyön merkitys kasvaa, Osa-optimoinnin välttäminen ja korjaaminen, Prosessin pullonkaulojen virtauksen johtaminen paremmaksi yhteistyössä, Strategiasta toteutukseen: miten valjastaa työntekijät ja esihenkilöt yhteiselle agendalle, Tehokkaan jalkauttamisen taika: korkeiden tavoitteiden rooli lopputuloksessa, Tiedolla johtaminen ja sen visualisointi tavoitteen polttoaineeksi, Työyhteisön tyytyväisyyden johtaminen strategian avulla: asiakaslähtöisesti ja työntekijöiden kanssa suunnitellen
Ajan ja energian hallinta, Asioitten, ihmisten ja tilanteiden tasapainoinen johtaminen, Henkilöstön sitoutuminen eri johtamiskulttuureissa, Ihmisten erilaisuus, Itsensä johtaminen, Johtaminen ja tiimityöskentely, Motivaatiosta työniloon ja vastuullisuuteen, Organisaatiokeskeisestä itse- ja ryhmäohjautuvuuteen, Toimintatapojen uudistaminen käytännössä
Hybridityön ominaispiirteet, haasteet ja ongelmien ehkäisy, Inhimillinen työelämä ja hyvinvoinnin johtaminen, Työhyvinvoinnin tila, Ylikuormittumisen syyt ja niiden ehkäisy työelämässä
Älyraha, Johtaminen, Kestävä kehitys, Korjausrakentaminen & kestävä kehitys, Rakennusteollisuus, Taloustiede, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Itsensä johtaminen, Johtaminen, esihenkilötyö ja strategia, Juontaja, Moderaattori, Vuorovaikutustaidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Laadukas esihenkilötyö ja johtaminen joka tuottaa tuloksia, Onnistu asiakaspalvelussa, Sykähdyttävät asiakaskokemukset: erottautuminen: oikeat tapa ja toimenpiteet, Työntekijäkokemuksen kehittäminen – parhaat mahdolliset työntekijät, Työyhteisötaidot: hyvinvoivat, itseohjautuvat ja tavoitteet saavuttavat työntekijät, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajattelutaidot, Asenne & Rohkeus, Elinikäinen oppiminen, Hetkeen tarttuminen, Itsensä haastaminen ja ylittäminen, Positiivisen palautteen vaikutus, Tiimin tärkeys, Tiimityö, Vastoinkäymiset ja niistä selviäminen, Voimavarat ja rentoutuminen
Aivot eri asentoon, Arjen arvostavat kohtaamiset, Coachaava ote johtamisessa ja esihenkilötyössä, Kysymykset vallankäyttönä, Luottamus on bensaa onnistumisille, Muutosmyötärinta, Palaute vahvistamisen välineenä, Työn sisäinen houkutus, Valokeila vahvuuksiin
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Innostava johtaminen, Tavoitteen asettaminen, Urheilijasta valmentajaksi, Voittajan mentaliteetti, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus & työntekijäkokemus: mitä, miksi, mihin ja miten?, Liiketoimintamuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?, Palvelumuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kasvata yrityksen tuottoa tekoälyn avulla, Kuinka tekoäly voi mullistaa työsi?, Miten tekoäly voi 10-kertaistaa tehokkuutesi?, Tekoälyn käytännönläheinen soveltaminen yritystoiminnassa, Tekoälyn käyttö markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnässä, Viikkojen työt tunneissa ChatGPTn avulla
Ajattelutaidot, Juontaja, Mielenhallinta, Vuorovaikutustaidot
Brändin merkitys myynnissä ja markkinoinnissa, Menestyvän yrittäjän mindset, Sosiaalisen median kautta tehtävä myyntityö, Tuloksellinen & merkityksellinen palvelualojen yrittäjyys, Voimavaralähtöinen yrittäjyys
Itsensä johtamisen teemat, Luovuus, Palvelumuotoilu, Positiivisen palautteen antaminen, Tulevaisuuden työ
Innostava johtaminen, Moderni johtaminen, Motivaatio ja tavoitteen asettaminen, Positiivinen työilmapiiri, Voittavan tiimin ominaisuudet
Asiantuntijan henkilöbrändi myynnin välineenä, Linkedin Social Selling, Linkedin tehokäyttö, Paras työpaikka ikinä - tulevaisuuden voittavan organisaation anatomia, Rekrytointi somessa, Tulevaisuuden työ, Työnantajamielikuvan luonti ja mittaaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kestävä yhteiskunta, Kestävät elämäntavat, Planetaarinen sivistys, Tulevaisuuden kulkutavat, Tulevaisuuden ruoka, Tulevaisuuden työ
ChatGPT:n tehokäyttö työelämässä, Luova tekoäly ja ChatGPT, Miten voit lisätä tuottavuuttasi ja tehdä työnteosta entistäkin hauskempaa?, Tekoäly yrittäjän apuna, Tekoälystä uusi työn supervoima
Digitaalinen hyvinvointi, Digitaalinen työturvallisuus, Digitaaliset oikeudet, Digitalisaatio, Hyvinvointi, Some ja työhyvinvointi, Somekiusaaminen, Somen psykologia, Someriippuvuus, Sosiaalinen media ja tunteet, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat
Asenne ja kommunikointi, Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Itsensä johtaminen, Itsensä kehittäminen, Itsevarmuus, Luottamus tiimissä, Paineensietokyky, Roolitettu joukkue, Yhteistyötaidot
Digitaalinen transformaatio, Energia-sektori, Innovaatiot ja tutkimustoiminto, Johtaminen, Perusteollisuus, Voita pelkosi, Ydinenergia ja tutkimus
Motivaatio, asenne ja itsensä johtaminen, Tiimityö
Itsensä johtaminen, Juontaja, Karisma hermojen hallinnan taitona, Stressinhallinta - karisman avain, Vuorovaikutus-teemat
Erilaisuuden ymmärtäminen ja käyttäytymismallit, Stressin purkaminen kehosta ja mielestä - konkreettisia työkaluja luomaan rentoutta ja läsnäoloa hektisen arjen keskelle, Tunnejohtajuus ja menestyvä työyhteisö, Tunnelukkojen vaikutus vuorovaikutuksessa, Tunnetaidot työelämässä, Vuorovaikutus ja läsnäolotaidot
Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Esports, Markkinointi, Myynti, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asiakassuhteiden hoitaminen, Motivaatio, Myynti, Neuvottelutekniikat B2B-myynnissä
Kansainvälistyminen, Opetuskulttuuri, Start-up elämä ja yrittäjyys, Tulevaisuuden koulutus ja taidot, Yrittäjyys
Digitalisaatio ja tekoäly: Olennaisen erottaminen epäolennaisesta, Ihmismieli ja sen toiminta työyhteisössä, päätöksenteossa ja muutostilanteissa, Median seitsemän - eikun viisi - kuolemansyntiä, Muutosjohtaminen, vaikuttava johtaminen, perustuen myös omiin kokemuksiin, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteiskunnan megamuutokset ja niiden vaikutukset liiketoimintaan
Biohakkerointi, Botit ja tekoäly, Digitaalinen transformaatio, Digitalisaatio, Elinikäinen oppiminen, Hyvinvointi & Terveys, Teknologiat & Kasvu, Yhteiskunta & Tulevaisuus
Digitalisaatio, Robotiikka, Strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu, Tekoälyn erilaiset sovellukset sekä niiden strateginen hyödyntäminen, Webinaari ja verkkokoulutus
Eväitä parempaan rahavointiin, Hölmö hullu rohkeus, Oma talous tutuksi, Sijoittaminen, Suunnan löytäminen muutoksessa - kestävä tavoitteenasettelu, Vahvuuksilla menestykseen, Voima, joka vetää sinut ylös sängystä
AI-strategiat: Kuinka yritykset integroivat tekoälyn liiketoimintaansa?, Digitaalisen tsunamin 4. aalto: Mikä se on ja miten valmistautua?, Nopea sopeutuminen: Kuinka pysyä kilpailukykyisenä kiihtyvässä teknologisen kehityksen tahdissa, Tekoälyn radikaali hyödyntäminen: Tarvitaan muutakin kuin teknologiaa, Työhyvinvointi digiaikakaudella: Miten kasvattaa organisaation kilpailukykyä palamatta loppuun?
Äänenkäyttö, Esiintyminen, Esiintymisjännitys, Improvisaatio, Inspiroiminen & motivaatio, Kehonkieli, Kuuntelemisen taito, Palautteen anto, Vaikuttamisen voima ja valtapeli, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Juontaja, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Oma urapolku
Rahataidot osana työhyvinvointia, Sijoittaminen & vaurastuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakas kehittämisen keskiöön, Asiakaskokemuksen tulevaisuus/trendit, Ennakointi & vaihtoehtoiset tulevaisuudet, Megatrendien vaikutus tulevaisuuden työelämään, Miten teknologia muuttaa työelämää?, Miten tulevaisuutta muotoillaan?, Tulevaisuus + palvelumuotoilu = Tulevaisuusmuotoilu, Tulevaisuusajattelu päätöksentekoon, Tulevaisuuskestävä organisaatio, Tulevaisuuslukutaito
Arkkitehtuuri, Globaalien haasteiden ratkominen, Innovaatio & Luovuus, Kaupunkien kehitys ja tulevaisuus, Koulutuksen tulevaisuus, Megatrendit, Teknologian kehitys ja digitalisaatio, Tulevaisuuden työ, Yrittäjyys ja johtaminen
Innostava johtaminen, Mitä tarvitaan menestykseen, Tiimityö ja roolituksen merkitys, Valmentava johtaminen
Muutosjohtamisen työpajat - fasilitointi, Osallistava johtaminen, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hybridityön johtaminen, Muotoiluajattelu työn kehittämisen apuna, Osaamisen kehittäminen, Palveleva johtaminen, Strategisten osaamistarpeiden ymmärrys, Työn ilo, Työn tulevaisuus, Työntekijäkokemus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yksilön ja yhteisön resilienssi muutoksessa
Brändien rakentamisen pysyvät sekä kestävät opit ja elementit myös digitaalisuuden aikana, Etiikan, moraalin ja arvojen rooli yrityksen menestyksessä, Merkitys – yrityksen arvokkain voimavara
Innovaatiot, suurten yritysten uudistaminen ja innovatiivinen tutkimus & tuotekehitys, Johtoryhmätyöskentely, Kulttuurimuotoilu ja kasvuyhtiöt: johtamisen ja kulttuurin menetelmät, joilla onnistuu, Monimuotoisuus ja mukaanottaminen, Myynti algoritmien aikakaudella: mitä kaikkea tulevaisuuden myyntiorganisaation tulee osata ja ottaa haltuun?, Sijoittaja-aiheet: miten bisnesenkelit toimivat ja arvioivat sijoituskohteita? Miten pääomasijoittaja toimii ja kuinka menestyviin kasvuyrityksiin sijoitetaan?, Teknologian & digitalisaation vaikutukset: yrityksiin, yhteiskuntaan, johtamiseen, työhön, kulttuuriin, luottamukseen, cyberturvallisuuteen, Teknologiat nyt ja tulevaisuudessa: tekoäly, IoT, lohkoketjut, sekä 5-10v päästä tulossa olevat teknologiat, Tulevaisuuden työt ja osaaminen, Yrittäjyys ja kasvuyritysaiheet. Oman yrittäjänpolun topit, flopit ja opit
Työhyvinvointi – Työssä jaksaminen, Työkykyjohtaminen, Työnmuutos ja etätyö, Uni ja jaksaminen, Unihäiriöt -uusi kansansairaus, Urheilijan uni ja palautuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvot arkikielelle – työpajat ja fasilitointi, Digitaalinen asiakaskokemus, Kasvata dialogisuudella luottamusta organisaatiossa, Muutosjohtaminen – työpajat ja fasilitointi, Tekoäly, digi ja minä – ymmärrä ja hyödynnä uutta teknologiaa, Tietopääomalla kilpailukykyä, Valmentava johtaminen ja johtajuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kuormituksesta tasapainoon, Palautumisen avaimet, Paremmalla unella parempi suorituskyky, Unen voima - unen mahdollisuudet, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Liiketoimintauusiutuminen ja -terveyttäminen sekä muutostilanteet, Teknologia, markkinat, tuotteet ja strategiset liiketoimintasuunnitelmat, Toimiala- ja kansainväliset tutkimukset, Toiminnan verkottuminen ja sidosryhmien kompetenssikehitys, Yritysostot ja -siirrot sekä haltuunoton ja integroinnin tehtävät
Lisätty todellisuus, Startup, Teknologioiden mahdollisuudet, Tekoäly, Yrittäjyys
Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Yrittäjyys
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Itsensä johtaminen, Muutosjohtaminen, Tuotteistaminen, Vaikuttava johtaja
Asiakaskokemus, Johtaminen, Myynti, Palautetaidot, Palautteen antaminen, Vuorovaikutus
Palautteen antaminen, Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, Tiimin johtaminen, Valmentava johtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Energisyyden kasvattaminen, Innostava johtaminen, Innovaatio & Luovuus, Itsensä johtaminen, Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä
Johtajuuden rakentajat - itseohjautuvuudesta parviohjautuvuuteen, Johtajuus tekoälyn, alustojen ja sosiaalisen median aikakaudella, Kasvuhakkeroinnista kasvukulttuuriin, Ketteryys liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa, Muutoskyvykäs organisaatio tekoälyn aikakaudella, Tekoäly johtajana, Tekoälyllä kilpailuetua, Webinaarit ja verkkokoulutukset
DEI-strategia, Ihmisten johtaminen, Palveleva johtaminen & organisaatiokulttuuri, Psykologinen turvallisuus, Psykososiaaliset kuormitustekijät, Resilienssi, Työn tuunaaminen ja imu, Työntekijäkokemus
Haastavan lapsen kasvatus, adhd, autistiset piirteet, Hirveä häpeä, kamala kateus, Hyvät ja huonot pomot, Itsetunto ja sen voima, Käytä kiukkuasi – aggressio voimavarana, Milleniaalien johtamisen haasteet, Narsismi ja narsisti työyhteisössä, Opi onnistumaan, Pakko saada -addiktoitunut yhteiskunta, Selittäjästä toimijaksi, Tue lapsesi lahjakkuutta, Työpaikan marttyyrit ja energiaimurit
Aivoravistelu - Miten mieli muuttuu?, Future proofed workforce - Tulevaisuuden työelämätaidot, Hengitä - Kohti huokoista etätyötä, Kestävä hyvinvointi, Miten hyvää yhteistyötä tehdään?, Taklaa muutosväsymys, Yhdessä etänä
Esiintyminen, Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Myynti, Pitching, Vaativat B2B-neuvottelut, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Brändäys, Henkilöbrändäys, Myynti ja Markkinointi, Oman asenteen merkitys, Somemarkkinointi, Yrittäjyys
Juontaja, Miksi ajatella niin kuin kaikki, jos voi ajatella merkillisestikin?, Rohkeus
Hyppy yrittäjyyteen – hyppäänkö, uskallanko?, Kohtaamisen taito: valttikortti johtamiseen, työyhteisössä- ja verkostoissa toimimiseen., Kohti inhimillistä työyhteisöä ja johtajuutta. Miten tämä tehdään?, Työntekijäkokemuksen kehittäminen osana strategista uudistumista., Yrittäjän oman elämän tilinpäätös. Yrittäjä on yrityksen sydän. Siksi sen sykkeestä tulee huolehtia., Yrittäjänä elämisen taito – keinot pitkäkestoiseen yrittäjyyteen, jossa yritys menestyy ja yrittäjä voi hyvin.
Innostava johtaminen, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Palautetaidot, Tunteet työpaikalla, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ammattimaisen vaikutuksen tekeminen etänä, Ihmisten kohtaamistaidot, Johtajuustaito, Ongelmanratkaisut vaikeissa työkiusaamistapauksissa, Tiimitaidot, Vaikuttavuus ilman tunnetta on kuin lintu ilman siipiä, Vaikutusvoiman kehittäminen
Ajankäyttö, Epäonnistuminen, Motivaatio, Positiivinen ajattelu, Start-up elämä ja yrittäjyys, Uupuminen ja burnout
Asiakaskokemus, Asiakaspalvelu, Digitaaliset palvelut, Myynti ja Markkinointi, Palvelumuotoilu
Motivoiva ja valmentava johtajuus, Myynti, Terveyttä ja hyvinvointia, Tunteet työpaikalla, Työhyvinvointi, Työpaikan ilmapiiri, Uusi organisoitumisen tapa
Epävarmuuden sietäminen muutosten keskellä, Johtaminen, Motivaatio, Psykologinen turvallisuus työyhteisössä, Tiimityö, Unelmien toteuttaminen, Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä
Hyvinvointi ja terveys, Inspiroiminen & motivaatio, Itsensä johtaminen, Palveleva johtaminen, Tulevaisuuden työelämä, Työn murros
Kasvuhakkerointi, Kasvujohtajan rooli johtoryhmässä, Moderni markkinointi, Start up & Kasvu, Yrittäjyys
Kätketty itsetunto, Luovuuden merkitys, Muutokseen suhtautuminen, Positiivinen kyseenalaistus (ei helppo kaikille), Rohkeus ajatella, Tekemisen jarrut, Tekemisen meininki!, Yhteistyö
Itsensä johtaminen, Luovuus ja innovaatio, Mental training, Motivointi ja inspirointi, Rohkeus ja autenttisuus, Supervoimana kapinallisuus, Tulevaisuuden johtajan metataidot, Tulevaisuusajattelu, strateginen ajattelu
Itseluottamus, Itsensä johtaminen, Motivaatio ja rohkeus, Tavoitteen asettaminen, Tiimityö, Unelmista todeksi, Voittamisen halu
Motivaatio, asenne ja itsensä johtaminen, Muutosjohtaminen, Tiimityö ja voittava joukkue
Miksi minä olen ratkaisevan tärkeä osa meidän joukkuetta?, Miten autan palauttamaan luottamuksen kriisitilanteen jälkeen?, Miten opettelen näkemään epävarmat ja muuttuvat tilanteet pitkän aikavälin mahdollisuuksina?, Miten pidän yllä positiivista henkeä vaikeuksista huolimatta?, Miten vältän negatiivisuuden kierteen ja käännän omat pettymykseni tiimin voitoksi?, Miten voin vaikuttaa tiimimme menestykseen ja auttaa muita näkemään muutoksen hyvät puolet?, Miten voitan pelon ja uskallan heittäytyä uusiin ja tuntemattomiin tilanteisiin?
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Työhyvinvointi, Yrittäjyys
Asiantuntijoiden johtaminen ja uteliaisuuden johtaminen, Itsensä johtamisen uudet vaikutuskeinot, Onnistunut, utelias muutos, Osaamisen tulevaisuus, Tulevaisuuden työelämä, Uteliaisuuden johtaminen ja hyödyntäminen murrosaikoina, Uteliaisuuden supervoima koko yhteisön käyttöön, Uteliaisuuskulttuuri nyt!, Uteliaisuutta johtamalla kohti menestystä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Aivot ja aivotutkimus, Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, Stressinhallinta ja palautuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Miksi ja miten TikTok on muuttanut markkinointia pysyvästi?, Perehdytys: TikTokin ABC, Tehokkaiden lyhytvideoiden lukuisat muuttujat, TikTok ja asiakkaiden aivotoiminta
Palaverikulttuuri. Kuinka rakennat ja johdat palavereita niin että saavutat muutosta työyhteisössä? 2h luento+workshop., Puhumisen lainalaisuudet. Opi kuinka puhe rakennetaan sekä mistä elementeistä hyvä puhe ja esiintyminen koostuvat. 2h luentona tai 4h workshoppina., Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvot ja arki - Onko minulla rohkeutta elää arvojeni mukaisesti?, Asiantuntijasta johtajaksi, tunnista sudenkuopat, Hyvinvointia työstä vai työssä?, Jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin, Mistä ei voi vaieta, siitä pitää puhua: vaikeiden asioiden käsittely työyhteisössä, Oman roolin löytäminen työyhteisössä, Tulevaisuuden työelämä, pysyykö koulutusjärjestelmämme kehityksessä mukana?, Yrittäjämäisellä asenteella kohti unelmia
Digitalisaatio, Empaattinen johtaminen, Innovaatio & Luovuus, Johtaminen, Moderaattori, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden työ, Yhteiskunta & Tulevaisuus, Yrittäjyys
Ennakkoluulot ja niiden kääntäminen voitoksi, Tähtäimessä menestys, Tiimityöskentely ja luottamus tiimissä, Urheilussa käytettävät stressin- ja ajanhallintatekniikat
Asenne & Rohkeus, Esimiestyö, Itsensä johtaminen, Johtaminen, Motivaatio, Strategiat, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Henkilöbrändäys, Kansainvälistyminen, Markkinointi, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Yrittäjyys
(Hyper)kasvu ja sen johtaminen, Digitaalinen transformaatio, Digitalisaation mahdollisuudet, Kulttuurin voima yrityksen menestyksessä, Markkinointi ja brändien johtaminen, Muutoksen hyödyntäminen, Päätöksentekokyky vaillinaisen ja epävarman tiedon pohjalta, Teknologia- ja muutosjohtajuus, Verkkokauppa
Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Innovaatio & Luovuus, Luovien organisaatioiden johtaminen, Yhteiskunta & Tulevaisuus
Tulevaisuuden työelämä, Verkostoituminen, Verkostoitumistaidot, Verkostojohtaminen, Vuorovaikutustaidot
Analogisesti digitaalinen - digiloikka ja kuinka inhimillisyys luo turvaa muutoksien keskellä., Organisaatiorohkeus - kuinka saada ihmiset innostumaan muutoksessa., Paikkatieto toimivien kaupunkien DNA:ssa, Palveluorganisaation asiakaskokemus - kuinka perinteisiä toimialoja ravistellaan kuuntelemaan enemmän asiakasta ja vähemmän omia uskomuksiaan., Strategian toimeenpanokyvykkyys - kuinka kiilataan tavoitteet tuloksiksi.
Inhimillinen johtajuus, Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Muutosjohtaminen, Stressin-, ajan- ja energianhallinta, Suorituskyvyn johtaminen, Tulevaisuuden johtajan mindset, Tulevaisuuden työelämä, Uran ja äitiyden yhdistäminen, Voittavan kulttuurin rakentaminen
Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtamisen teemat, Mielen hallinta, Motivaatio, Uni ja palautuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Epävarmuuden sietäminen ja epätäydellisyyden hyväksyminen, Improvisaatio muuttuvissa tilanteissa, Itsensä johtamisen teemat, Lumen ymmärtäminen, Psykologinen turvallisuus, Riskienhallinta, Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Tiimityö, Vuorovaikutus-teemat
ChatGPT – tekoälystä uusi työn supervoima, ChatGPT:n tehokäyttö työelämässä, Kuinka tekoäly voi mullistaa työsi?, Luova tekoäly ja ChatGPT, Modernit tekoälytyökalut
Kokonaisvaltainen bränding, Liikeidean kirkastaminen, Markkinointi, Strateginen kilpailuetu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityksen uudistaminen ja kehittäminen
Kierrätys ja kierrätyssuunnittelu, Kiertotalouden liiketoimintamallit, Muodin ympäristövaikutukset, Pienyrittäjyys, Somemarkkinointi, Vastuullisuus ja arvot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hybridityön johtaminen, Ihmislähtöinen johtaminen - tunnetaidoilla hyvinvointia ja tuottavuutta, Itsensä johtaminen, Miten rakentaa menestystä ruokkiva ja hyvinvointia tukeva tunneilmasto?, Monikansallinen ja -kulttuurinen tiimityö, Muutosjohtaminen, Resilienssin rakentaminen, Tulevaisuuden työelämätaidot, Tunnetaidot ja persoonallisuus, Tunteet ja tunnetaidot muutoksessa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvoinnin edistämisen marssijärjestys, Hyvinvoinnin oivallus – mikä hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää?, Oman hyvinvoinnin hallinta, Stressitasapaino – paremman elämän edellytys
Itsensä johtaminen, itsetuntemus ja onnellisuus, Onnellinen, tuottava työntekijä, Tulevaisuuden työelämä ja työntekijöiden odotukset johtajuudelta, Työelämän odotukset, Työntekijöitä houkutteleva työnantaja, Ura- ja koulutusvalinnat
Digitalisaatio, Heikot signaalit, trendit, megatrendit, Kyborgit, Luonnon ja teknologian potentiaalit, Robotiikka, Strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu, Tekoäly, Villit kortit, mustat joutsenet, Visiot, disruptiot ja radikaalit innovaatiot, VR/AR/XR, VUCA-maailma, kyberturvallisuus ja -turvattomuus
Kuinka rakennan liiketoiminnan strategista kyvykkyyttä ja tulevaisuuden lukutaitoa?, Mitä on tulevaisuuden ennakointi?, Mitä ovat megatrendit, ilmiöt, hiljaiset signaalit?, Tulevaisuuden ennakoinnin vaikutus strategiaprosessin muotoiluun, Tulevaisuuden ennakointi ja hallitustyö 2030
Ahdistavatko uusperheessä ihmiset vai tilanne, jossa yhdessä ollaan?, Bonusvanhemmuus muuttaa ihmistä identiteettitasolla – kuinka tukea prosessia kohti hyvinvoivaa bonusvanhemmuutta?, Ilkeä äitipuoli vai myyttien ristiaallokossa uupuva bonusvanhempi?, Mikä ihmeen uusperhe? Vinkit uusperheiden kohtaamiseen ammattilaisille, Mistä ulkopuolisuus uusperheessä johtuu ja kuinka sitä voi helpottaa?, Näin tuet ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta uusperheessä, Parisuhde on uusperheen yhdessä pitävä liima ja hyvinvoivan uusperheen perusta, Tunnista uusperheen kehitysvaiheet: seitsemän askelta helpotukseen
Henkilöstötyytyväisyys, Johtaminen, Merkityksellisyys tulevaisuuden menestystekijänä, Toiminnan tarkoitus, Tulevaisuuden työ, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityskulttuuri & Kasvu
Omien vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen, Positiivisuuden vaikutus, Tavoitteiden saavuttaminen ja periksiantamattomuus, Unelmien konkretisoiminen, Yrittäjyys
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, Jaksamisen ja suorituskyvyn lisääminen, Laadukkaan unen saavuttaminen konkreettisin ja tutkituin keinoin, Mielenhallinta, Palautuminen ja stressinhallinta, Ravitsemustilan, energisyyden ja verensokeritasojen optimointi, Syvän unen optimointi, Terveysteknologiat, Terveyttä ja hyvinvointia, Työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen arjessa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Eettinen arviointi osana liiketoiminnan kehittämistä, Eettinen johtaminen, Generatiivinen tekoäly – miten sitä käytetään eettisesti?, Johdanto tekoälyn etiikkaan, Kohti arvostuksen kulttuuria, Organisaation eettinen toimintakyky: vastuullisuuden perusta, Psykologinen turvallisuus – hauras supervoima
Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Muutosjohtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijatilaisuuksien juonnot, Lähitaikuus – taianomainen jäänrikkoja pöytiin, Show – taikuutta ja mentalismia koomisesti, Viihdyttävät juonnot taikuudella ja mentalismilla
Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen, Pelko - mitä se on?, Unelmat ja niiden tavoitteleminen, Yrittäjyys
#sanoSTOPväkivallalle, Kuntoutus ja eläminen aivovamman kanssa, Nuorten väkivalta ja päihteiden käyttö
Goleman 6 johtajuustyyliä, mitä väliä, Muutoksen johtaminen, vältä sudenkuoppa, Onnistuminen johtamisessa, tunneäly peliin, Palkkaa tai palvelua, miten pitää hyvistä työntekijöistä kiinni, Tunteeton TEAMS/ZOOM - johtajuus hybridimaailmassa
Ajanhallinta & luova työ, Asiantuntijoiden johtaminen, Itsensä ja tiimin johtaminen ideoiden toteuttamisessa, Itsensä johtaminen, Johtaminen & strategiatyö - Miten johtaa organisaatiota muuttuvassa ympäristössä, Tekoäly ideoiden toteuttamisessa, Tiimityö ja psykologinen turvallisuus, Toteuta ideasi, Yrittäjyys & tuotteistaminen
Asiantuntijoiden johtaminen ja johtamisen muutos, Innostava johtaminen, Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä, Palautetaidot
Elämänilo, Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, itsetuntemus ja onnellisuus, Jaksaminen
Innovaation ja keksinnön kaupallistaminen, Myynti, Palvelun tai tuotteen kaupallistaminen, PK-yritysten merkitys yhteiskunnalle, Rohkeasti yrittäjäksi nuorena, Yrittäjän ajan- ja arjenhallinta, Yrittäjien edunvalvonnan jatkuvuuden rakentaminen, Yrittäjien ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen, Yrityksen omistajanvaihdos esimerkein ja vinkein
Asiakasymmärrys, Digitalisaatio, Juontaja, Koneoppiminen, Moderaattori, Myynnin digitalisaatio, Tekoäly & Teknologiat, Työnmurros
B2B - myynnin tulevaisuus, Kasvu, Koneoppiminen, Lean Start up -kokeilukulttuuri, Liiketoimintalähtöinen digitalisaatio, Outboundista Inboundiin, Tekoäly & Teknologiat, Yrityksen perustaminen ja johtaminen, Yrityskulttuuri & Kasvu
Intohimo ammattiin, Kaappaus Keittiössä, Mitä syöt ja mitä pitäisi syödä, Ruokatrendit, Suomalaisten jääkaapit, Yrittäjyys
Esiintymistaidot ja karisma, Juontaja, Magiaa & Mentalismia, Mentalismin salat ja psykologisia mielen tekniikoita, Nooran yrittäjätarina: Mansikkatytöstä Mentalistiksi, Taikurikoulu
Arviointikulttuuri, Käänteinen oppiminen, Opetuskulttuuri, Yksilöllinen oppiminen
Palautteen antaminen, Positiivinen työilmapiiri, Tavoitteiden asettaminen, Tiimin johtaminen
Itsensä johtamisen teemat, Muutoskyvykkyys, Webinaari ja verkkokoulutus, Ymmärrä tärkeimmät lukusi ja menesty, Yrittäjyys -teemat
Hyvinvointi, Itsensä kehittäminen, Mitä menestyminen vaatii?, Motivaatio, Oman asenteen merkitys, Positiivinen ajattelu, Terveyttä ja hyvinvointia, Unelmien toteuttaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajatusmallien uudelleen ohjelmointi, Läpinäkyvä yrittäjyys, Merkityslähtöinen yrittäjyys, Pelillistäminen, Start up - yrittäjyys, Tarinallistaminen, Thinking big, Yrityskulttuuri & Kasvu
Digimarkkinointi, Intohimon löytyminen, Itsensä voittaminen, Luottamus tiimissä, Motivaatio, Tavoitteet & suunnitelmat, Unelmien toteuttaminen
Kokous- ja juhlatilojen tuoton optimointi, Kuinka myydä kokous- ja juhlatilapalveluita verkossa ja mitä tulisi ottaa huomioon työkaluja valittaessa?, Miten online-myynti muuttaa traditionaalisen tavan lähettää tarjouspyyntö kokous- ja juhlatilojen myynnissä?, Myyntikanavien ja kokouspaikkojen hallintatyökalujen integraatiot, ROI kokoustilojen online-myynnissä, Yrittäjyys
Digitalisaatio, Innovaatio & Luovuus, Johtaminen, Moderaattori, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden työ, Tulevaisuus, Vastuullisuus, Yhteiskunta & Tulevaisuus, Yrittäjyys
Avoimuus työyhteisössä – merkitys omassa kriisissä, Erilaisuus, ennakkoluulot – miten kohtaat ihmiset, Motivointi ja positiivisuus – romahdus ja nousu, Parkinson – Taistelu, katkeroituminen vai hyväksyminen, Psykologinen turvallisuus ja empatia työyhteisössä – kriisin kokeneen tuki, Työyhteisö – yhteisöllisyyden merkitys, Yrittäminen – sairaudesta huolimatta mahdollista
Älykästä tekemistä tekoälystä harhaisen huuhaan tilalle – ymmärrys, mahdollisuudet ja konkreettiset ”AI” askelmerkit, Kehittämistä ja käärmeöljyä: Urheiluvalmennuksen ja (myynti)henkilöstön sparraamisen väliset yhtäläisyydet… unohda ne yleiset yksinkertaistukset, Liitutaulu kunniaan, Einstein ei käyttänyt tietokonetta: Miksi ja miten esiintymisestä (myös virtuaalisesta) tulee parempi, kun jätät kaikki ne kalvot näyttämättä?, Myyntitiimi tai pienyritys kansainvälisille markkinoille: Kokemukset, opit ja harvemmin tunnistetut menestystekijät
Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Asiakassuhteiden hoitaminen, Myynti, Myynti ja asiakkaiden hoitaminen, Neuvottelutekniikat B2B-myynnissä
Kyberturvallisuus, Oletko uskottava kumppani / palveluntuottaja, Riskienhallinta, Tilannekuva ja tilannetaju, Valmiussuunnittelu ja varautuminen
Asiakaskokemus, Innostava johtaminen, Itsensä johtaminen, Juontaja, Moderaattori, Stand up, Tunteet työpaikalla, Työhyvinvointi, Työntekijäkokemus, Vuorovaikutus
Askeleet organisaation DEI-matkalla, DEI liiketoiminnan ytimessä, Inklusiivinen rekrytointi, Kuinka luoda tehokkaat tavoitteet ja mittarit DEI:lle, Kulttuurimuutos kohti inklusiivisempaa organisaatiota, Monimuotoisuuden johtaminen
Asiakaskokemus, Digitaalinen liiketoiminta, Digitaalinen markkinointi, Digitalisaatio, Innovointi ja muutos modernissa organisaatiossa, Kasvu, Työnmurros, Työntekijäkokemus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus, Asiantuntijoiden johtaminen ja johtamisen muutos, Customer Experience Test Lab, Kokemusdatalla johtaminen, Työntekijäkokemus ja työpäiväkokemus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvopohjainen muutosjohtaminen, Arvostava organisaatiokulttuuri, Arvotaidot, Brändäys, Itsensä johtaminen, Kehittäminen ja palvelumuotoilu, Kehittämisen karisma, Merkityksellisyyden voima, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Palautteen antaminen, Stressinhallinta, Työhyvinvointi, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Diversiteetti, Elinikäinen oppiminen, Kuplien välinen dialogi, Opettaminen, Osallistava johtaminen, Osallistava toimintatapa, Osallisuuden vahvistaminen, Uramullistus
Kyberturvallisuus, Resilienssi, Tulevaisuuden yhteiskunta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Artistien, musiikin ja viihteen markkinointi, Brändit, Luovuus, Persoonallinen ja aito erilaistuminen, Strategian ja valintojen merkitys liiketoiminnassa, Tunteet ja teot markkinoinnissa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Antikiire, Botit ja tekoäly, Moderni markkinointi, Startup kulttuurin rakentaminen
Asenne, Motivaatio, Muutosmyönteisyys, Palautuminen stressistä, Tiimihenki, Tiimityö, Työhyvinvointi
Ajanhallinta, Arkijohtamisen malli ja työkalut johtamisen sujuvoittamiseen, Esihenkilön jaksaminen, Tulosta hyvinvoinnista, Tunneälykäs asiakaspalvelu kilpailuetuna, Tunneälykäs työyhteisö ja johtaminen, Varmista hyvä asiakaspalvelu, Vuorovaikutus työyhteisössä
Esineiden internet, Teknologia työn murroksen ajurina, Tekoäly, Tulevaisuuden uhkakuvat
Argumentaatio, retoriikka ja puhetaito, Ihmismielen pimeä puoli, Juontaja, Karisma ja itsetunto, Kriittinen ajattelu ja luovuus, Luovuus ja asiantuntijuus
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Esiintymisjännitys, Itsensä johtaminen, Juontaja, Mitä menestyminen vaatii?, Parisuhde, Seremoniamestari
Asenne & Rohkeus, Elinikäinen oppiminen, Epäonnistumisen pelko, Mielekäs työ, Motivaatio, Työhyvinvointi, Unelmien merkitys, Vuorovaikutus, Yrittäjyys
Data, kestävä kasvu ja tekoäly, Kiertotalous, Kilpailuedun rakentaminen vihreällä siirtymällä, Kohti kestävää liiketoimintaa ja kiertotaloutta, Tulevaisuuskestävyys, Vihreän siirtymän mahdollisuudet
Intuition ja luovuuden käyttäminen työn tehostamisessa, Itsensä johtaminen, Muutos ja tulevaisuudesta selviytyminen, Psykologinen turvallisuus työyhteisössä, Resilienssi, Stressinhallinta ja palautuminen, Työn imu ja flow-tilan saavuttaminen työssä, Työn ja elämän merkityksellisyys, Uupumisen ehkäiseminen
Digitaalinen transformaatio, Henkilöbrändäys, Johtoryhmätyöskentely, Muutosjohtaminen, Start up & Kasvu
Elämäntapamuutos, Hyvän ja tuloksekkaan tiimihengen rakentaminen, Hyvinvoinnin johtaminen arjessa, Hyvinvointi, Onnistumisen perusteet, Parempi työvire, Työhyvinvointi, Yrittäjyys
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Inspiroiminen & motivaatio, Itseensä uskominen, Itsensä johtaminen, Luova johtaminen, Luovuus ja itsensä kehittäminen, Unelmat ja tavoitteet, Vuorovaikutustaidot
Asenne & Rohkeus, Kulttuurien yhteensovittaminen, Motivaatio, Myynti ja asiakkuuksien kehittäminen, Positiivinen ajattelu, Unelmien toteuttaminen, Voittava & Kehittyvä Tiimi
Erityislaatuiset asiakaskohtaamiset, Kaupan trendit ja innovaatiot, Omnichannel strategia, Ostamisen uusi psykologia, Retail Experience Design
Asiantuntijoiden johtaminen, Innostava johtaminen, Luovuus ja asiantuntijuus, Tiimityö
Arjen - ja ajanhallinta, Arkiliikunnasta energiaa, Hyvän unen työkalupakki, Kokonaiskuormituksen hallinta, Oman hyvinvoinnin johtaminen, Palautuminen ja suorituskyky, Ravitsemus ja liikunta, Stressinhallinta, Terveyttä ja hyvinvointia, Työhyvinvointi, Uupuminen ja burnout, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Juontaja, Kulttuurien kohtaaminen, Maahanmuutto, Suomalainen kulttuuri, Suomalainen ulkomailla, Suomalaisia kohtaamisia, Suomen kieli, kieli-iloittelu, Viihdyttäjä
Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Innovaatio & Luovuus, Itsensä johtaminen, Kansainvälistyminen, Motivaatio, Start up & Kasvu
Elinikäinen oppiminen, Erilaisuus, Johtaminen, Konfliktit, Pelot ja sosiaaliset uhat, Strategiat, Stressi ja resilienssi työelämässä, Tulevaisuuden työelämä
Itseluottamuksen johtaminen, Itsensä johtamisen teemat, Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Muutosjohtaminen, Vaikeiden elämäntilanteiden käsitteleminen (pohjana omat kokemukset ja PTSD-teema)
Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Vanhemmuus ja rakkaus, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yksilöllisyys
Ajankäyttö, Haastavat vuorovaikutustilanteet, Motivaatio, Palautuminen, Stressinhallinta, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Henkilöbrändäys, Moderni rekrytointi, Tulevaisuuden työ, Työn murros, Työnantajabrändi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Itsensä johtaminen, Juontaja
Arkkitehtuuri, Globaalien haasteiden ratkominen, Ilmastokriisi ja kestävyys, Kestävä ruoka, Koneoppiminen, Megatrendit, Moderaattori, Robotiikka, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden ammatit ja tulevaisuuden kaupungit, Tulevaisuuden työ, Tulevaisuus
Ajatusmallien ymmärtäminen & toisen kohtaaminen, Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Itsensä johtaminen, Julkiset hankinnat, Motivaatio, Muutokset ja niihin suhtautuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Avaruus, Ilmastokriisi ja kestävyys, Kestävä energia, Kestävä ruoka, Markkinointi ja tarinankerronta, Megatrendit, Start up - yrittäjyys
Innovaatio & Luovuus, Innovaatiot, Johtaminen, Kansainvälistyminen, Moderni markkinointi, Tulevaisuuden koulutus ja taidot, Tulevaisuus
Ajankäyttö, Järjestä pääsi tai pääse järjestäsi, Rentoudu, palaudu ja kehity, Stressinhallinta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arjen hallinta - Työviikon tehokas rakentaminen suorituskykyä optimoiden, Miten kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa suoraan työn tehokkuuteen ja organisaation tuloksiin?, Stressin positiivinen vaikutus suorituskykyyn, Stressinhallinnan vaikutus suorituskykyyn, Tehokkuuden ja hyvinvoinnin tasapaino, Unen laatu ja työteho
Itseohjautuva tiimi, Jaettu johtajuus, Johtaminen ja projektijohtaminen, Kiireen merkitys stressin aiheuttajana, Stressin ennaltaehkäisy ja johtaminen, Valmentava johtaminen, Yhteisöohjautuvuus
Digimarkkinointi, Innostava johtaminen, Innovaatiot ja kasvustrategiat, Itsensä johtaminen, Kansainvälistyminen, Lean Start up -kokeilukulttuuri, Media-alan murros, Median ansaintamallit, Start up & Kasvu, Startup Way -johtaminen, Yrityskaupat
Juontaja, Kyky olla yksin kokematta yksinäisyyttä, Moderaattori, Myötätuntoinen viestintä
Kestävä kehitys, Vastuullinen liiketoiminta, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yritysvastuu
Asenne, Asiakaspalvelu, Tiimityö, Työhyvinvointi, Vuorovaikutus
Asenne & Rohkeus, Asiakaspalvelu, Motivaatio, Työhyvinvointi

Tapahtuma tulossa? Puhuja tai aihe mielessä?

Suomen parhaat puhujat ovat listoillamme.

3300 toteutettua toimeksiantoa sekä 17 vuoden kokemus takaavat sinulle laadukkaan puhujasisällön jokaiseen tulevaan tapahtumaasi oli kyseessä livetilaisuus tai webinaari. Saat puhujan palkkio- ja saatavuustiedon nopeasti suunnittelun avuksi. Tiedämme paljon muutakin, kuten ketkä ovat hyviä vetämään webinaareja, optimikestot esityksille sekä puhujiemme esitystyylin. Tiimimme avulla tilaisuutesi onnistuu varmasti.

Katso kaikki puhujat

Kaipaatko ideoita tulevaan tilaisuuteesi?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!